Parteneri

Solicitant:


MECTS – Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (www.edu.ro)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, pe baza consultării celorlalte instituţii şi ministere interesate, proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ ( Art. 12 (1), Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare).

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului se organizează şi funcţionează potrivit legii Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate, are răspunderea de a elabora şi de a aplica politica educaţională, în conformitate cu art. 2. Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi a resurselor umane din sfera educaţiei şi colaborează cu alte ministere implicate în dezvoltarea învăţământului (Art. 140 (1) Legea învăţământului 84/1995 cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului constituie structuri de experţi şi se sprijină pe organisme consultative, la nivel naţional, alcătuite pe criterii de prestigiu profesional şi moral: Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului; Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior; Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar; Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior; Consiliul Naţional al Bibliotecilor; Consiliul Naţional pentru Formare şi Educaţie Continuă; comisiile naţionale de specialitate pe discipline şi structurile manageriale ale programelor de reformă.


Parteneri:


1. Universitatea din Bucuresti (www.unibuc.ro)

Universitatea din Bucuresti – persoana juridica de drept public, finantata partial din bugetul de stat – a fost infiintata prin Decretul nr. 765 din 4 iulie 1864. In tara si in strainatate, Partenerul 1 este considerat cea mai importanta institutie de invatamant, cercetare si cultura din Romania. Sondajul efectuat anul trecut de publicatia The Times Higher Education Supplement, plasa institutia intre primele 500 ale lumii, singura din tara prezenta in acest top international. Partenerul 1 ofera programe de studii, la toate nivelurile si formele de pregatire universitara: 22 de scurta durata, peste 75 de lunga durata, 12 in forma de invatamant deschis si la distanta, peste 120 de masterat, peste 50 de doctorat, programe de inalte studii postuniversitare, de reconversie si de perfectionare. Toate programele sunt acreditate sau autorizate. Diplomele sunt recunoscute in majoritate tarilor lumii.


2. Universitatea A.I. Cuza Iasi (www.uaic.ro)

Dintotdeauna o institutie creatoare de valori, Universitatea A I Cuza Iasi a construit in decenii intregi de existenta o traditie a excelentei si performantelor academice. Este o comunitate distincta, autonoma, apolitica care isi desfasoara activitatea intr-un spatiu propriu, cu buget propriu. A primit calificativul de “grad de incredere ridicat” din partea ARACIS. Activitatea academica se desfasoara in cadrul a 15 facultati care ofera pietei mii de absolventi pe an. Pentru activitatea de FPC detine un departament pentru pregatirea personalului didactic cu o indelungata experienta in formarea psihopedagogica initiala si continua. Este relevant ca in cadrul acestuia a fost acreditat la CNFP un program de formare continua in sistem clasic in anul 2005, implementat in 3 judete care a avut un grup tinta de 2825 persoane. Aceasta dovedeste experienta solicitantului in domeniul proiectului: in FPC, in dezvoltare curriculara si management proiecte.


3. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (www.ubbcluj.ro)

Prin programele de studiu dezvoltate, Universitatea “Babes-Bolyai” isi propune formarea unor elite şi a unor lideri de opinie responsabili, toleranti, avand o viziune democratica şi deschidere pentru nevoile tuturor cetatenilor, formarea unor creatori de cultura, capabili sa imbogateasca continutul ideatic şi imagistic al lumii in care traim, sa experimenteze şi sa inoveze, formarea şi promovarea celor mai buni cercetatori, recunoscuti pe plan mondial prin rezultatele muncii lor. Prin cadrele sale didactice şi prin cercetatorii ei, universitatea işi propune formarea de inovatori, care vor realiza cercetari autentice, cu impact tehnologic, vor crea noi produse şi procese şi vor imbogati dimensiunea tehnologica a lumii in care traim. Prin tot ceea ce intreprinde, Universitatea “Babes-Bolyai” este ea insasi un model al diversitatii, experimentului cultural, un pol de crestere sustenabila, un centru mondial al cunoasterii stiintifice si al inovatiei tehnologice. Asezata intr-o zona cu un puternic caracter interetnic si interconfesional, Universitatea “Babes-Bolyai” a adoptat ca principala directie de dezvoltare multiculturalismul, avand in randurile sale studenti respectiv cadre didactice de diferite etnii.


4. Universitatea Politehnica din Bucuresti (www.pub.ro)

Universitatea Politehnica din Bucuresti este cea mai veche si prestigioasa scoala de ingineri din Romania. UPB asigura realizarea unui invatamant de performanta, dezvoltat si perfectionat printr-o complexa activitate de cercetare, conform exigentelor si cu mijloacele oferite de societatea moderna informationala. Isi propune sa creeze noul profil de universitate tehnica,ce promoveaza forme de pregatire adaptate cerintelor unei societati in plina competitie, supusa procesului de integrare in Comunitatea Europeana si internationala. Misiunea sa principala este formarea inginerului capabil sa se adapteze cerintelor economiei de piata si noilor tehnologii, care sa aiba cunostinte economice si manageriale si care sa promoveze principiile de dezvoltare durabila si de protejare a mediului inconjurator, formarea dupa principiul modern al participarii directe la alegerea traiectoriei formative. UPB reprezinta o parte integranta a comunitatii academice internationale.


5. Universitatea din Pitesti (www.upit.ro)

Universitatea din Pitesti este o institutie de invatamant superior de stat, acreditata, membra a Asociatiei Universitatilor Europene. Moderna si dinamica, institutia promoveaza o larga oferta educationala prin cele 11 facultati, 36 programe de studii de licenta, 33 programe de master si 9 scoli doctorale. Promovand un management modern, ancorat in realitatile timpului, partenerul 5 are o importanta contributie la pregatirea unor specialisti competenti si competitivi pentru piata muncii. Cercetarea stiintifica se desfasoara in 8 centre, in catedre si cabinete, materializandu-se in rezultate teoretice si aplicative, lucrari publicate in reviste de specialitate din tara si strainatate, prezentari la simpozioane, conferinte si congrese nationale si internationale. Dezvolta colaborari si parteneriate cu universitati si institutii din tara, din Europa si din lume.


6. Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (www.uab.ro)

Activităti de învatamant superior şi cercetare stiintifica. Studii universitare de licenta în domeniile: istorie, filologie (limbi şi literaturi), stiinte economice, stiinte juridice, administratie publica, asistenta sociala, stiintele educatiei, teologie, informatica, inginerie geodezica, inginerie electronica si telecomunicatii, ingineria mediului. Studii universitare de masterat în domeniile: istorie (arheologie sistemica, muzeologie), filologie, stiinte economice, stiinte juridice si admnistrative, stiintele educatiei, teologie. Studii universitare de doctorat in domeniile: istorie, filologie si contabilitate. Cercetare stiintifica desfasurata in institute, centre si cabinete de ceretare in domeniile: istorie, arheologie, politologie, stiinte economice, sociologie, stiintele educatiei, educatie lingvistica, topografie si cadastru, finante si contabilitate, teologie, stiinte juridice


7. TRENKWALDER SRL (www.trenkwalder.com/ro)

Compania TRENKWALDER SRL face parte dintr-un concern austriac care activeaza pe piata internationala de peste 20 de ani, iar pe piata din Romania activeaza din 2001 prin 9 filiale si puncte de lucru. Performanţele obţinute de companie o situează între primii zece furnizori de servicii de personal din Europa. Domeniul principal de activitate este consultanta in domeniul resurselor umane: selectie, recrutare personal, munca temporara si administrare de personal, traininguri si teambuildinguri, cercetare si sondarea pietei. În România, Trenkwalder a înregistrat un grad de satisfacţie de peste 90% la următoarele capitole: seriozitate, promptitudine, notorietate, costuri, competenţă şi consultanţă, flexibilitate în serviciile oferite şi punctualitate, transpareţă şi corectitudine în relaţia cu clientul.


8. S.C. THE RED POINT S.A. (www.theredpoint.ro)

Red Point este o companie romaneasca cu capital privat, specializata in oferirea de servicii si solutii IT pentru imbunatatirea proceselor de afaceri, ce spriina dezvoltarea unor parteneriate puternice avand ca principali piloni de sustinere experienta, profesionalismul si dinamismul. La 10 ani de la infiintarea sa, Red Point a devenit una dintre cele mai dinamice companii de pe piata de profil din Romania. Portofoliul sau diversificat de solutii software pentru afaceri cuprinde o serie de solutii proprii, dezvoltate intern, dar si solutii consacrate – precum SAP. Principalele domenii de expertiza sunt: Educatia (Invatamant Superior), Sectorul privat (Retail, Productie, Distributie, Alimentar), Sectorul public (Administratia publica locala, Sector Medical) si Infrastructura Transporturi.