Obiectivul general:

Dezvoltarea sistemului de formare continuă a cadrelor didactice care predau didactica specialitatii/coordoneaza practica pedagogica in invatamantul superior pentru asigurarea unei formari initiale de calitate a studentilor, viitori profesori


Obiective specifice:
  • O1. Adaptarea formarii continue a cadrelor didactice universitare care predau didactica specialitatii/coordoneaza practica pedagogica la nevoile reale identificate la nivelul sistemului educational prin: studii si analize care vor fundamenta noul cadru general de abordare a predarii didacticii specialitatii in invatamantul superior, formarea continua a grupului tinta, 25 de design-uri de curs si ghiduri de bune practici pentru 25 de specialitati.
  •  
  • O2. Dezvoltarea in anul II si III de proiect a competentelor profesionale pentru 1500 cadre didactice din invatamantul superior care predau didactica specialitatii/coordoneaza practica pedagogica printr-un program de formare inovativ Se vor forma cadre didactice universitare capabile sa proiecteze programe si activitati educationale care sa tina cont de nevoia de dezvoltare a studentilor, viitori profesori, si sa faciliteze insertia acestora in scoli.
  •  
  • O3. Crearea pana in anul II de proiect a unei retele nationale de specialisti in stiintele educatiei pentru promovarea colaborarii parteneriale la nivelul organismelor de formare continua si de educatie a adultilor din tara si strainatate. Se va realiza un centru de resurse pe baza de parteneriat la nivelul institutiilor de invatamant superior si portalul InfoDidactic care va facilita accesul la informatii, la modele de buna practica, contribuind la dezvoltarea retelei de specialisti si la imbunatatirea formarii continue.
  •  
  • O4. Sensibilizarea cadrelor universitare si a studentilor cu privire la importanta formarii initiale si continue a cadrelor didactice prin actiunile de promovare, diseminare si demultiplicare care se vor desfasura pe toata perioada proiectului si prin dezbaterile on-line, activitatile din cadrul Academiei de vara, conferintele anuale, dezbaterile pentru minim 450 studenti