Grup tinta:

Grupul ţintă vizat in proiect: 1500 de cadre didactice universitare care predau sau pot preda didactica specialităţii/coordonează sau pot coordona practica pedagogică in institutii de invatamant superior. Selectarea grupului tinta: vor fi selectati 50 de formabili de la 6 parteneri din proiect pentru pilotarea programului de formare. Pentru extindere la nivel national vor fi recrutati alti 1450 formabili din intreaga tara care vor fi formati in locatiile partenerilor, apropiate teritorial. Mentinerea formabililor este garantata de certificarea acestora la finalul programului de formare.