Informatii despre proiect

Proiectul isi propune imbunatatirea formarii continue a cadrelor didactice care predau didactica specialitatii/coordoneaza practica pedagogica, in institutii de intamanant superior, pentru asigurarea unei formari initiale de calitate a studentilor, viitori profesori.

Relevanta proiectului este sustinuta prin raportarea sa la politicile UE reflectate in Programul Educatie si Formare 2010 elaborat de Consiliul Europei si Comisia Europeana in care profesorii si formatorii reprezinta actorii esentiali ai oricarei strategii de dezvoltare a societatii bazate pe cunoastere si a unei economii durabile, dinamice, performante.

Investitia in educatie si formare precum si invatarea pe tot parcursul vietii reprezinta noi prioritati ale Agendei revizuite de la Lisabona implementata atat la nivel european cat si local.

Proiectul contribuie la dezvoltarea de competente cheie pentru societatea cunoasterii in formarea resursei umane; la deschiderea, in invatamantul superior, a invatarii catre alte sisteme de invatamant – sistemul preuniversitar, sistemul de invatare pe tot parcursul vietii; la cresterea atractivitatii invatarii in invatamantul superior.

Comunicatul Comisiei catre Consiliul si Parlamentul European –Ameliorarea calitatii educatiei pentru cadrele didactice (Bruxelles, 2007) arata explicit ca FSE este un important instrument pentru sustinerea modernizarii sistemelor de educatie si formare, inclusiv educatia initiala.

Proiectul a fost elaborat in concordanta cu prioritatile nationale in educatie privind asigurarea calitatii invatamantului din perspectiva pregatirii pentru o societate si o economie bazate pe cunoastere. Elaborarea unor servicii educaţionale adaptate nevoilor viitorilor profesori presupune ca pregatirea initiala a acestora sa fie bazata nu doar pe transferul de informaţii ci şi pe transferul de competenţe. Prin programul de formare a grupului tinta proiectul isi propune sa dezvolte competente profesionale de elaborare a curriculei de predare a didacticii disciplinei la 1500 de cadrele didactice universitare, organizate in grupe pe specialitati, ceea ce este relevant pentru obiectivele cuprinse in Programul Naţional de Reforme (PNR) si Cadrul Strategic National de Referinta: reforma învăţământului se bazeaza pe orientarea educaţiei către dezvoltarea de competenţe, abilităţi şi aptitudini şi adaptarea conţinutului disciplinelor de învăţământ la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă.